من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی ستاره اصفهان | من و شهر
۰ ۴۵۹

قهوه فروشی ستاره

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس قهوه فروشی ستاره

اصفهان ، هشت بهشت شرقی ، بعد از پاساژ مروارید ، فهوه فروشی ستاره
http://manoshahr.ir/setareh-coffee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات قهوه فروشی ستاره

خدمات-امکانات
مشخصات