من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > آموزشگاه موسیقی شیدا(امام خمینی) | من و شهر
۰ ۱۵۸۰

آموزشگاه موسیقی شیدا(امام خمینی)

آموزشگاه موسیقی شیداآموزشگاه موسیقی شیداآموزشگاه موسیقی شیداآموزشگاه موسیقی شیداآموزشگاه موسیقی شیدامن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۱۴:۲۲:۳۸
۵۰۰
محلول ارگانیک بخور آب سرد
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۱۴:۲۲:۳۸
۵۰۰

اطلاعات تماس آموزشگاه موسیقی شیدا

۰۳۱ ۳۴۲۶ ۴۴۶۱۸
اصفهان ، خیابان امام خمینی شرقی ، اول کوچه شهامت ، طبقه پایین دنیای زبان

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه موسیقی شیدا

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه موسیقی شیدا

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۱۴:۲۲:۳۸
۵۰۰
12 جلسه فت برن بانوان(زوج)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۳:۲۲:۳۸
۱۲۰
پارافین تراپی دست
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۳:۲۲:۳۸
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۹,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۳:۲۲:۳۸
۱۱۰
آموزش ووشو آقایان
25%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۷,۵۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۳:۲۲:۳۸
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۱۳:۲۲:۳۸
۱۰۰