من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > رانندگی > آموزشگاه رانندگی پویا
۰ ۱۸۱۲

آموزشگاه رانندگی پویا

من و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%3۵ تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
35%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۹:۲۶:۲۳
۱۰۰
%15 تخفیف بدنسازی بانوان
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۸ روز + ۹:۲۶:۲۳
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ایروبیک باشگاه هیراد
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۲۶:۲۳
۶۰
%۱۵ تخفیف ووشو بانوان
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۹:۲۶:۲۳
۷۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه قهرمانان شهر
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲ روز + ۹:۲۶:۲۳
۵۵

اطلاعات تماس آموزشگاه رانندگی پویا

۰۳۱ ۳۷۳۸ ۶۷۶۰
اصفهان ،خیابان کهندژ ،ایستگاه سوادان ،آموزشگاه رانندگی پویا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه رانندگی پویا

مشخصات آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه رانندگی پویا

توضیحات





بتاهای جدید

%20 تخفیف آموزش مبتدی اسب سواری
20%
۷۲۰,۰۰۰ ت
۵۷۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۲۶:۲۳
۵۵
%۲۰ تخفیف اسب سواری پیشرفته با مربی
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۲۶:۲۳
۵۵
تناسب اندام با باروسل (بانوان)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۹:۲۶:۲۳
۶۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه خاتون(بانوان)
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۹:۲۶:۲۳
۱۰۰
%۲۵ تخفیف بازی اسنوکر
25%
۱۷,۰۰۰ ت
۱۲,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۸ روز + ۹:۲۶:۲۳
۱۰۰