من و شهر > لوکال > مجموعه تفریحی ورزشی فونیکس | من و شهر
۰ ۸۴۱

مجموعه تفریحی ورزشی فونیکس

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

%۲۵ تخفیف PS۴ با عینک VR

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۵۷۵۰تومان بجای ۲۱۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۱,۰۰۰ ت ۱۵,۷۵۰ ت

%۲۵ تخفیف PS۴ با عینک VR

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۲۶۲۵۰ بجای ۳۵۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۳۵,۰۰۰ ت ۲۶,۲۵۰ ت

%۲۵ تخفیف اسنوکر(نیم ساعت)

۸۶ خرید
پرداخت تنها ۱۱۲۵۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰تومان
25%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۱۵,۰۰۰ ت ۱۱,۲۵۰ ت

%۲۵ تخفیف اسنوکر(یک ساعت)

۷۷ خرید
پرداخت تنها ۲۱۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۲۸,۰۰۰ ت ۲۱,۰۰۰ ت

%۲۵ تخفیف بیلیارد ایت( نیم ساعت)

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۱۰۵۰۰تومان بجای ۱۴۰۰۰تومان
25%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۴,۰۰۰ ت ۱۰,۵۰۰ ت

%۲۵ تخفیف بیلیارد ایت

۶۵ خرید
پرداخت تنها ۱۸۷۵۰تومان بجای ۲۵۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۳۵ عدد
۲۵,۰۰۰ ت ۱۸,۷۵۰ ت

%۲۷ تخفیف بولینگ نیم ساعته

۱۸۴ خرید
پرداخت تنها ۳۶۵۰۰ تومان بجای ۵۰۰۰۰تومان
25%
باقی مانده: ۱۶ عدد
۵۰,۰۰۰ ت ۳۷,۵۰۰ ت

%۲۷ تخفیف بولینگ یک ساعته

۲۸۷ خرید
پرداخت تنها ۶۹۳۵۰ تومان بجای ۹۵۰۰۰ تومان
27%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۹۵,۰۰۰ ت ۶۹,۳۵۰ ت

بتاهای جدید

%20 تخفیف آموزش مبتدی اسب سواری
20%
۷۲۰,۰۰۰ ت
۵۷۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۲
۹۰
%16 تخفیف بازی و ورزش کودکان
16%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۷,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۲
۹۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۸:۳۲
۱۵۰
%25 تخفیف اسنوکر(نیم ساعت)
25%
۱۵,۰۰۰ ت
۱۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۸:۳۲
۱۰۰
%۲1 تخفیف تیراندازی با تفنگ بادی
21%
۱۲,۰۰۰ ت
۹,۴۸۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۸:۳۲
۹۰
%22 تخفیف پیلاتس بانوان
22%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۱۹:۸:۳۲
۹۰

درباره مجموعه تفریحی فونیکس اصفهان

مجموعه تفریحی فونیکس اصفهان بزرگترین و مدرن ترین مجموعه سرپوشیده اصفهان است که توسط استاندارد اصفهان و مسئولین کشوری در تابستان ۱۳۹۸ افتتاح گردید. این مجموعه دارای ۵۰۰۰ متر شامل : سالن بولینگ، بخش بازی های رایانه ای مجموعه تفریحی فونیکس (سالن گیم نت بازی با X Box و یا PS۴ ب

۰۹۱۳ ۵۹۶۲۵۷۰
اصفهان، سه راه حکیم نظامی بسمت دروازه شیراز، داخل مجموعه فودلند

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

تعرفه بازی ها

بتاهای جدید

%۱۵ تخفیف ایروبیک بانوان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۱
۸۰
فیتنس بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۱
۱۵۰
آموزش نینجا آقایان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۱
۱۲۰
%20 تخفیف اسنوکر
20%
۲۹,۰۰۰ ت
۲۳,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۸:۳۱
۱۵۰
%۲۰ تخفیف اسب سواری( مقدماتی)
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۱
۵۵
%۲۰ تخفیف اسب سواری متوسطه با مربی
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۸:۳۱
۵۵