من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی سادات اصفهان | من و شهر
۰ ۸۰۱۷

شیرینی فروشی سادات

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس شیرینی فروشی سادات

۰۳۱۳۷۳۸۷۰۶۱
اصفهان ، خیابان امام خمینی، خیابان امام رضا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی سادات

مشخصات - امکانات

بتاهای جدید

انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۳۷:۳۷
۱۵۰۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۳۷:۳۷
۱۵۰۰
کاشت ناخن
20%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۳۷:۳۷
۲۰۰
بولینگ پردیس (نیم ساعت)
16%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۲:۳۷:۳۷
۵۰۰
آموزش کاشت ناخن
30%
۵,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۱:۳۷:۳۷
۱۲۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۱:۳۷:۳۷
۱۵۰۰