من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی آذربایجانی اصفهانی | من و شهر
۰ ۱۹۳۱

شیرینی فروشی آذربایجانی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس شیرینی فروشی آذربایجانی

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۶۱۴۵
اصفهان ، خیابان عباس آباد ، چهار راه آذر

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی آذربایجانی

مشخصات - امکانات

بتاهای جدید

انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۱۵:۴۳
۱۵۰۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۱۵:۴۳
۱۵۰۰
کاشت ناخن
20%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۱۵:۴۳
۲۰۰
بولینگ پردیس (نیم ساعت)
16%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۱۵:۴۳
۵۰۰
آموزش کاشت ناخن
30%
۵,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۱۵:۴۳
۱۲۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۴:۱۵:۴۳
۱۵۰۰