من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۸۱

سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه آموزش تیراندازی(خصوصی)

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۸۸۰۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت ۸۸۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه آموزش تیراندازی( نیمه خصوصی)

۹۷ خرید
پرداخت تنها ۵۲۸۰۰۰ تومان بجای ۶۰۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۶۰۰,۰۰۰ ت ۵۲۸,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه آموزش تیراندازی

۱۱۸ خرید
پرداخت تنها ۳۴۸۰۰۰ تومان بجای ۴۰۰۰۰۰ تومان
13%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۴۰۰,۰۰۰ ت ۳۴۸,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه آموزش تیراندازی
12%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۲۰
12 جلسه TRX
15%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۵۷,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۵۰
آموزش سویینگ یوگا
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۱۰
بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
13%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۹,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۴۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۶۰

اطلاعات تماس سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

۰۹۱۳۸۰۱۵۸۴۲
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۱۷۱۷
اصفهان ، سه راه حکیم نظامی،مجموعه ۲۲ بهمن ،آخرین سالن سمت راست، باشگاه تیراندازی

خدمات و امکانات سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

مشخصات-امکانات

بتاهای جدید

12 جلسه کراس فیت
30%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۴۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۸۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۱۹۵,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۳۰۰
20 جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۶۰
12 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
10%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۱۵۰
12 جلسه ای TRX بانوان
10%
۲۶۰,۰۰۰ ت
۲۳۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۱۸:۱۸:۴۴
۹۰
من و شهر
من و شهر