من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه‌ بولینگ ‌و ‌بیلیارد > بولینگ جی اصفهان | ۲۰% تخفیف- من و شهر
۰ ۷۵۵۸

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بولینگ،پنجشنبه،تعطیلات(یک ساعت)

۲۸۱ خرید
آقایان و بانوان
5%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۹۰,۰۰۰ ت

بولینگ،پنجشنبه،تعطیلات(نیم ساعت)

۲۸۱ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۸,۰۰۰ ت

بولینگ،شنبه تا چهارشنبه(یک ساعت)

۲۲۲ خرید
آقایان و بانوان
15%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

بولینگ،پنجشنبه،تعطیلات(یک ساعت)
5%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۳۰۰
بولینگ،پنجشنبه،تعطیلات(نیم ساعت)
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۳۰۰
بولینگ،شنبه تا چهارشنبه(یک ساعت)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۲۵۰
بولینگ،شنبه تا چهارشنبه(نیم ساعت)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۲۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
25%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۱۵۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱:۴۲:۴۸
۴۰۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

بولینگ،پنجشنبه،تعطیلات(یک ساعت)
5%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۳۰۰
بلیط استخر کوثر(2 ساعت)
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۵۰۰
بولینگ،شنبه تا چهارشنبه(نیم ساعت)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۲۰۰
28 جلسه آموزش فوتبال
20%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۲۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱:۴۲:۴۸
۴۰۰
بولینگ،شنبه تا چهارشنبه(یک ساعت)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۷ روز + ۱:۴۲:۴۸
۲۵۰