من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی حدیث اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۸۳

کلینیک فیزیوتراپی حدیث

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۲۲ روز + ۱۸:۲۵:۵۹
۲۰۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۹:۲۵:۵۹
۵۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۹:۲۵:۵۹
۵۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۹:۲۵:۵۹
۴۰۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۹:۲۵:۵۹
۴۰۰

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی حدیث

۰۳۱ ۳۶۲۶ ۶۳۱۶
اصفهان ، دروازه شیراز ، خیابان چهارباغ بالا ، نبش کوچه بهار آزادی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی حدیث

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۲۲ روز + ۱۸:۲۵:۵۸
۲۰۰۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۹:۲۵:۵۸
۴۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۹:۲۵:۵۸
۵۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۹:۲۵:۵۸
۵۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۹:۲۵:۵۸
۴۰۰