من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری ‌پزشکی > رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج) اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۱۸

رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۹:۳۴:۳۹
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۱۱ ماه و ۳۵۴ روز + ۹:۳۴:۳۹
۲۰۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۹:۳۴:۳۹
۵۰۰
6 جلسه ems بانوان
10%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۹:۳۴:۳۹
۲۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۹:۳۴:۳۹
۴۰۰
10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۹:۳۴:۳۹
۲۰۰

اطلاعات تماس رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

اصفهان ، میدان احمد اباد ، خیابان ولیعصر

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

رادیولوژی
مشخصات و امکانات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

اگزیمیا، ( 5 جلسه)
20%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۹:۳۴:۳۸
۴۰۰
کویتیشن لاغری( 5 جلسه )
35%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۹۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۹:۳۴:۳۸
۴۰۰
10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۹:۳۴:۳۸
۲۰۰
طب سوزنی( 10 جلسه)
32%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۹:۳۴:۳۸
۵۰۰
6 جلسه ems بانوان
10%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۹:۳۴:۳۸
۲۰۰
20 جلسه ems بانوان
10%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۹:۳۴:۳۸
۲۰۰