من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری ‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان سپاهان | بهترین سونوگرافی های اصفهان
۰ ۳۳۲۱

رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان سپاهان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۴۰۰
بوتاکس مسپورت
15%
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۸۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۳۰۰
6 جلسه ems بانوان
10%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۳:۱۹:۴۷
۲۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۵۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۱۱ ماه و ۳۵۲ روز + ۳:۱۹:۴۷
۲۰۰۰
طب سوزنی( 10 جلسه)
32%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۵۰۰

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان سپاهان

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۳۰۸۲
اصفهان ، خیابان میر ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان سپاهان

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان سپاهان

مشخصات و امکانات
رادیولوژی
سونوگرافی
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۴۰۰
1 جلسه ems بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۲۰۰
لیزر موهای زائد(فول کاربردی)
35%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۳۵۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۵۰۰
20 جلسه ems بانوان
10%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۱ روز + ۳:۱۹:۴۷
۲۰۰
لیزر موهای زائد(فول بادی)
35%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۴۲۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۳:۱۹:۴۷
۳۵۰