من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری ‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان خانواده اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۲۹

رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان خانواده

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۰ روز + ۸:۲۶:۲۰
۴۰۰
طب سوزنی( 10 جلسه)
32%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۰ روز + ۸:۲۶:۲۰
۵۰۰
10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۲۶:۲۰
۲۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۸:۲۶:۲۰
۴۰۰
12 جلسه ems بانوان
10%
۲,۴۰۰,۰۰۰ ت
۲,۱۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۲۶:۲۰
۲۰۰
ماساژ ریلکسی با سنگ داغ
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۴ روز + ۸:۲۶:۲۰
۲۵۰

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان خانواده

۰۳۱ ۳۶۲۰ ۱۳۷۹
اصفهان ، بلوار صفه ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان خانواده

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان خانواده

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۲۶:۲۰
۲۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۸:۲۶:۲۰
۵۰۰
بوتاکس دیستون
15%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۸:۲۶:۲۰
۲۰۰
فارادیک،دستگاه لاغری(10 جلسه)
30%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۸۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۲۶:۲۰
۴۵۰
ماساژ ریلکسی با سنگ داغ
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۴ روز + ۸:۲۶:۲۰
۲۵۰
لیزر موهای زائد(فول بادی)
35%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۴۲۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۰ روز + ۸:۲۶:۲۰
۳۵۰