من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری ‌پزشکی > رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران اصفهان | من و شهر
۰ ۶۲۱۴

رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۸ روز + ۰:۳۲:۳۰
۴۰۰
بوتاکس مسپورت
15%
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۸۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۸ روز + ۰:۳۲:۳۰
۳۰۰
10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۰۰
12 جلسه ems بانوان
10%
۲,۴۰۰,۰۰۰ ت
۲,۱۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۰۰
ماساژ ریلکسی با سنگ داغ
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۲ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۵۰
طب سوزنی( 10 جلسه)
32%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۰:۳۲:۳۰
۵۰۰

اطلاعات تماس رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران

۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۴
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۳
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۲
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۱
اصفهان ، خیابان سلمان فارسی ، رادیولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان چمران

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران

اسکن هسته ای
رادیولوژی
مشخصات و امکانات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

20 جلسه ems بانوان
10%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۲ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۰۰
لیزر موهای زائد(فول بادی)
35%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۴۲۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۰:۳۲:۳۰
۳۵۰
مزونیدلینگ vip
15%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۲۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۸ روز + ۰:۳۲:۳۰
۴۰۰
1 جلسه ems بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۰۰
6 جلسه ems بانوان
10%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۰:۳۲:۳۰
۲۰۰