من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران آراخوان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۸۲۵

رستوران آراخوان

رستوران آراخوان اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۱۶:۱۱:۴۲
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۱۶:۱۱:۴۲
۶۰۰

اطلاعات تماس رستوران آراخوان

۰۹۱۲ ۱۹۰ ۲۲۲۲
۰۳۱ ۳۶۲۸ ۴۵۴۹
۰۳۱ ۳۶۲۸ ۴۵۴۸
۰۳۱ ۳۶۲۸ ۴۵۴۷
اصفهان ، سی و سه پل ، ابتدای چهارباغ بالا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران آراخوان

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی رستوران آراخوان

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران آراخوان

غذای فرنگی
دریایی
چلو کباب‌ها
جوجه‌ها
کباب‌ها


بتاهای جدید

دسته گل سوپرایزی
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۶:۱۱:۴۲
۱۵۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۱۶:۱۱:۴۲
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۱۶:۱۱:۴۲
۶۰۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۶:۱۱:۴۲
۶۰۰