من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران خوانسرا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۵۰

رستوران خوانسرا

رستوران خوانسرا اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۰:۵۷:۰
۵۰۰

اطلاعات تماس رستوران خوانسرا

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۱۵۹۱
۰۳۱ ۳۶۶۱ ۴۸۸۷
اصفهان ، خیابان میر ، جنب پل هوایی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران خوانسرا

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا دسر رستوران خوانسرا

منوی پیشنهادی

منو غذا نوشیدنی رستوران خوانسرا

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی رستوران خوانسرا

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۹
۱۵۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۹
۵۰۰
انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۹
۱۵۰۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۱۹:۵۶:۵۹
۱۵۰۰