من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران رنگین غذا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۹۳

رستوران رنگین غذا

من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۵ ماه و ۱۷۸ روز + ۲۱:۴۱:۱
۱۰۰۰

اطلاعات تماس رستوران رنگین غذا

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۴۷۸
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۴۷۷
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۲۰۰۹
اصفهان ، خیابان جی ، خیابان خواجه عمید

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران رنگین غذا

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی رستوران رنگین غذا

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۵ ماه و ۱۷۸ روز + ۲۱:۴۱:۰
۱۰۰۰
گل آرایی ماشین عروس
10%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۱:۴۱:۰
۱۰۰۰
انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۱:۴۱:۰
۱۰۰۰
دسته گل خواستگاری
10%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۱:۴۱:۰
۱۰۰۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۱:۴۱:۰
۱۲۰۰