من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران رنگین غذا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۴۵۳

رستوران رنگین غذا

من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۴ روز + ۱۵:۴۲:۰
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۷ روز + ۱۵:۴۲:۰
۶۰۰

اطلاعات تماس رستوران رنگین غذا

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۴۷۸
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۴۷۷
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۲۰۰۹
اصفهان ، خیابان جی ، خیابان خواجه عمید

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران رنگین غذا

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی رستوران رنگین غذا

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۱۵:۴۲:۰
۶۰۰
دسته گل سوپرایزی
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۱۵:۴۲:۰
۱۵۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۷ روز + ۱۵:۴۲:۰
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۴ روز + ۱۵:۴۲:۰
۷۰۰