من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ دوران اصفهان | من و شهر
۰ ۶۰۹۳

کترینگ دوران

من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۶:۵۶
۱۰۰۰

اطلاعات تماس کترینگ دوران

۰۳۱ ۳۵۲۱ ۸۱۸۰
۰۳۱ ۳۵۲۲ ۹۲۲۵
اصفهان ،خیابان جی ،خیابان همدانیان ،غذای دوران

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ دوران

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کترینگ دوران

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۶:۵۶
۱۰۰۰