من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ پرهام اصفهان | من و شهر
۰ ۳۶۲۰

کترینگ پرهام

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۸:۲۰
۱۰۰۰

اطلاعات تماس کترینگ پرهام

۰۳۱ ۳۴۳۸ ۰۵۶۱
۰۳۱ ۳۴۳۸ ۰۵۶۰
اصفهان ، خانه اصفهان ، بلوار سپاه ، حدفاصل پنج طبقه و رزمندگان

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ پرهام

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کترینگ پرهام

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۸:۱۹
۱۰۰۰