من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه جمهوری - اصفهان | من و شهر
۰ ۳۵۴۹

خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

خانه کنتاکی اصفهانخانه کنتاکی اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۵
۱۰۰۰

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

۰۳۱ ۳۳۳۸ ۴۴۹۵
۰۳۱ ۳۳۳۸ ۴۴۹۴
اصفهان ،میدان جمهوری ،خیابان امام خمینی ،ابتدای کوچه شماره ۳ ،مجتمع جام جم

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

امکانات

مشخصات

سرویس دهی

مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

منوی پیشنهادی