من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > کنتاکی کاردو اصفهان | من و شهر
۰ ۲۸۲۱

کنتاکی کاردو

نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۱۳
۱۰۰۰

اطلاعات تماس کنتاکی کاردو

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۴۰۰۱
۰۳۱ ۳۶۶۱ ۴۰۰۱
اصفهان ، بلوار آئینه خانه ، حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کنتاکی کاردو

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

بتاهای جدید

انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۳
۱۲۰۰
دسته گل خواستگاری
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۳
۱۰۰۰
گل آرایی ماشین عروس
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۳
۱۰۰۰
سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۱۳
۱۰۰۰
انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۳
۱۰۰۰