من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > کنتاکی سیب بزرگ اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۱۲

کنتاکی سیب بزرگ

نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۱۸
۱۰۰۰

اطلاعات تماس کنتاکی سیب بزرگ

۰۹۳۶ ۵۹۸ ۰۰۸۱
۰۳۱ ۳۲۳۵ ۵۹۳۹
اصفهان ، خیابان مطهری ، پل آذر

خدمات و امکانات کنتاکی سیب بزرگ

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کنتاکی سیب بزرگ

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۷
۱۲۰۰
گل آرایی ماشین عروس
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۷
۱۰۰۰
دسته گل خواستگاری
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۷
۱۰۰۰
انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۱۷
۱۰۰۰
سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۱۷
۱۰۰۰