من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه مرکزی - اصفهان | من و شهر
۰ ۶۶۲۰

خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۵۳
۱۰۰۰

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

۰۳۱۳۶۲۸۹۰۹۹
۰۳۱۳۶۲۴۱۶۰۴
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۸۱۸
اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، روبروی زمزم ، مجتمع کاویان

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

امکانات
خدمات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی

شعبات خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

شعبات

بتاهای جدید

انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۵۳
۱۲۰۰
دسته گل خواستگاری
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۵۳
۱۰۰۰
سفارش آنلاین غذا
0%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۰ روز + ۲:۱۱:۵۳
۱۰۰۰
انواع گل با بهترین قیمت
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۵۳
۱۰۰۰
گل آرایی ماشین عروس
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۵ روز + ۲:۱۱:۵۳
۱۰۰۰