من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۹۹

کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۲:۳۲:۳۲
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۲:۳۲:۳۲
۶۰۰

اطلاعات تماس کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان

۰۳۱ ۳۴۳۶ ۷۶۱۹
اصفهان ، خیابان جابر انصاری ، خیابان ۵ آذر ، روبروی پارک رستم شیرازی ، کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان

خدمات و امکانات کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی کباب و جوجه سنتی زغالی سپاهان

منوی پیشنهادیبتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۲:۳۲:۳۲
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۲:۳۲:۳۲
۷۰۰