من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > دل و جگر شبستان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۱۸

دل و جگر شبستان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۳:۲۰:۵۸
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۳:۲۰:۵۸
۷۰۰

اطلاعات تماس دل و جگر شبستان

۰۳۱ ۳۴۳۶ ۰۵۲۴
اصفهان ،خیابان رباط اول ،حد فاصل درمانگاه مهدیه و استاد شهریار ،جنب عکاسی شکیلا

خدمات و امکانات دل و جگر شبستان

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی دل و جگر شبستان

منوی پیشنهادی
بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۳:۲۰:۵۸
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۳:۲۰:۵۸
۷۰۰