من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > بریانی حاج محمود شفاعت اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۹۶

بریانی حاج محمود شفاعت

نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۲:۲۴:۱۳
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۲:۲۴:۱۳
۷۰۰

اطلاعات تماس بریانی حاج محمود شفاعت

۰۳۱ ۳۵۰۴ ۵۷۷۷
اصفهان ، سی و سه پل ، هتل کوثر

خدمات و امکانات بریانی حاج محمود شفاعت

امکانات
سرویس دهی

لیست قیمت بریانی حاج محمود شفاعت

شعبات

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۲:۲۴:۱۳
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۲:۲۴:۱۳
۷۰۰