من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریان ضیافت اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۹۷

کباب و بریان ضیافت

کباب و بریانی ضیافت اصفهانکباب و بریانی ضیافت اصفهانکباب و بریانی ضیافت اصفهانکباب و بریانی ضیافت اصفهانکباب و بریانی ضیافت اصفهانکباب و بریانی ضیافت اصفهانکباب و بریانی ضیافت اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۵:۵:۵۷
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۵:۵:۵۷
۷۰۰

اطلاعات تماس کباب و بریان ضیافت

۰۳۱ ۳۵۲۱ ۳۷۴۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از چهار راه شهید رجایی ، مقابل ایستگاه ابر ، جنب کوی قریشی

خدمات و امکانات کباب و بریان ضیافت

مشخصات - امکانات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی کباب و بریان ضیافت

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی کباب و بریان ضیافت

منوی پیشنهادی
بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۵:۵:۵۶
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۵:۵:۵۶
۶۰۰