من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > چلو کبابی بیست اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۲۲

چلو کبابی بیست

چلو کبابی بیست اصفهانچلو کبابی بیست اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۴:۲۳:۴۳
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۴:۲۳:۴۳
۶۰۰

اطلاعات تماس چلو کبابی بیست

۰۹۱۳ ۹۷۸ ۰۳۵۹
۰۹۱۳ ۳۸۵ ۸۳۵۷
۰۳۱ ۳۶۸۲ ۴۰۰۰
اصفهان ، بهارستان ، خیابان الفت ، نبش چهارراه ایثار

خدمات و امکانات چلو کبابی بیست

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی چلو کبابی بیست

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی چلو کبابی بیست

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۴:۲۳:۴۳
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۴:۲۳:۴۳
۷۰۰