من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کبابی و بریانی سلطانی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۲۰۲

کبابی و بریانی سلطانی

کباب و بریانی سلطانی اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۵ روز + ۱۲:۵۶:۲
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۱۲:۵۶:۲
۶۰۰

اطلاعات تماس کبابی و بریانی سلطانی

۰۹۱۳ ۳۰۰ ۶۲۷۶
اصفهان ،خانه اصفهان ،فلکه نگهبانی

خدمات و امکانات کبابی و بریانی سلطانی

امکانات
سرویس دهی

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۵ روز + ۱۲:۵۶:۲
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۱۲:۵۶:۲
۶۰۰