من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کبابی ممتاز گلپایگان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۶۹

کبابی ممتاز گلپایگان

کبابی ممتاز گلپایگان اصفهانکبابی ممتاز گلپایگان اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۱۹:۴:۲۱
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۱۹:۴:۲۱
۷۰۰

اطلاعات تماس کبابی ممتاز گلپایگان

۰۹۱۳ ۹۰۴ ۸۶۱۱
۰۳۱ ۳۲۶۷ ۲۱۳۵
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، خیابان ۲۲ بهمن ، روبروی هتل ماهان

خدمات و امکانات کبابی ممتاز گلپایگان

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کبابی ممتاز گلپایگان

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی کبابی ممتاز گلپایگان

منوی پیشنهادیبتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۱۹:۴:۲۱
۶۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۱۹:۴:۲۱
۷۰۰