۰ ۱۹۶۶

مرکز دهنو

نمایش عکس

بتاهای جدید

آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۵۵:۱۶
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۸:۵۵:۱۶
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۵۵:۱۶
۱۰۰۰

اطلاعات تماس مرکز دهنو

۰۳۱ ۳۳۸۵ ۰۶۰۱
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، فلکه دانشگاه صنعتی ، خیابان حکیم فرزانه ، مرکز دهنو اصفهان

خدمات و امکانات مرکز دهنو

مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز دهنو

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۸:۵۵:۱۶
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۵۵:۱۶
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۵۵:۱۶
۶۰