من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز شهید رجایی | من و شهر
۰ ۱۷۹۳

مرکز شهید رجایی

نمایش عکس

بتاهای جدید

بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۴۰:۲۷
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۴۰:۲۷
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۸:۴۰:۲۷
۱۰۰۰

اطلاعات تماس مرکز شهید رجایی

۰۳۱ ۳۶۶۹ ۳۱۹۴
اصفهان،خیابان هزارجریب،خیابان کارگر، مرکز شهید رجایی اصفهان

خدمات و امکانات مرکز شهید رجایی

مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز شهید رجایی

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۸:۴۰:۲۷
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۴۰:۲۷
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۴۰:۲۷
۶۰