من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > هنرهای تجسمی > آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۶۲

آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

آموزشگاه هنر های تجسمی پارتآموزشگاه هنر های تجسمی پارتآموزشگاه هنر های تجسمی پارتآموزشگاه هنر های تجسمی پارتمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۸:۷:۴۲
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۷:۴۲
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۷:۴۲
۶۰

اطلاعات تماس آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

۰۳۱۲ ۵۲۴۱ ۳۳۶
۰۳۱۲ ۵۲۴۷ ۶۴۰
اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان فردوسی ، فرعی ۸ شرقی ، پلاک ۲۰ ، واحد ۳

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۸:۷:۴۲
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۷:۴۲
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۸:۷:۴۲
۶۰