من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > هنرهای تجسمی > آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۹۶

آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

آموزشگاه هنر های تجسمی پارتآموزشگاه هنر های تجسمی پارتآموزشگاه هنر های تجسمی پارتآموزشگاه هنر های تجسمی پارتمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

12 جلسه فیتنس بانوان
15%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۹,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۹
۱۳۰
12 جلسه فیتنس بانوان
10%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۲۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۹
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۹
۴۵۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
30%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۸۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۹
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۹
۱۳۰
مزونیدلینگ (جوانسازی پوست)
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۱:۱۴:۲۹
۲۲۰

اطلاعات تماس آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

۰۳۱۲ ۵۲۴۱ ۳۳۶
۰۳۱۲ ۵۲۴۷ ۶۴۰
اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان فردوسی ، فرعی ۸ شرقی ، پلاک ۲۰ ، واحد ۳

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه هنرهای تجسمی پارت

دوره های آموزشی

















بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۸
۱۲۰
12 جلسه پیلاتس
25%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۸
۲۰۰
اگزیمیا، لاغری موضعی ( 5 جلسه)
15%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۱:۱۴:۲۸
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۸
۱۵۰
بولینگ خانوادگی جی یک ساعت
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۸
۵۵۰
12 جلسه فیتنس بانوان
15%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۶۱,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۱۴:۲۸
۱۲۰