من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > هنرهای تجسمی > آموزشگاه طراحی و نقاشی کلبه آبی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۰۲

آموزشگاه طراحی و نقاشی کلبه آبی

آموزشگاه کلبه آبیآموزشگاه کلبه آبیآموزشگاه کلبه آبیمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۹۰
12 جلسه کراس فیت
30%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۴۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۸۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۹۰
آموزش تکمیلی یوگا(نیمه خصوصی)
12%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۵۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۲۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۳۲۰

اطلاعات تماس آموزشگاه طراحی و نقاشی کلبه آبی

اصفهان ، خیابان سلمان فارسی ، خیابان حمزه اصفهانی شمالی ، طرف چپ ، کوچه شهید مسائلی ، سرکوچه املاک توحید ، پلاک ۶۱

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه طراحی و نقاشی کلبه آبی

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه طراحی و نقاشی کلبه آبی

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی، بانوان
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۲۵۰
12 جلسه بادی ریتم
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۴۰
12 جلسه فیتنس بانوان
10%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۲۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۵۰
12 جلسه فت برن بانوان(زوج)
15%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۱۹۵,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
12%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۲,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۳۰
ماساژ ریلکسی
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۳:۲۸:۴۷
۱۵۰