من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > هنرهای تجسمی > آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۸۸

آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

آتلیه بهشت ماآتلیه بهشت ماآتلیه بهشت ماآتلیه بهشت مامن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

آموزش فوتبال( سالیانه)
24%
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۴۰:۴۳
۳۰۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲:۴۰:۴۳
۱۰۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۴۰:۴۳
۱۲۰

اطلاعات تماس آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

اصفهان ،فلکه شهدا ،ابتدای خیابان فروغی ،اولین کوچه سمت راست ،بن بست اول ،پلاک ۱۸

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

آموزش فوتبال( سالیانه)
24%
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۴۰:۴۲
۳۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۴۰:۴۲
۱۲۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲:۴۰:۴۲
۱۰۰۰