من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > هنرهای تجسمی > آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۴

آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

آتلیه بهشت ماآتلیه بهشت ماآتلیه بهشت ماآتلیه بهشت مامن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۱۲۰
وایت چاکلت
15%
۲۲,۰۰۰ ت
۱۸,۷۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۹:۵۹:۵۴
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۹,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۲۲۰
۱۲ جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۲۲۰
16 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
10%
۳۴۰,۰۰۰ ت
۳۰۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۲۲۰
12 جلسه TRX بانوان(عصر)
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۱۲۰

اطلاعات تماس آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

اصفهان ،فلکه شهدا ،ابتدای خیابان فروغی ،اولین کوچه سمت راست ،بن بست اول ،پلاک ۱۸

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آتلیه هنر های تجسمی بهشت ما

دوره های آموزشیبتاهای جدید

12 جلسه پیلاتس
25%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۲۶۰,۰۰۰ ت
۲۲۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس بانوان
15%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۱۴۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱۹۱,۲۵۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی(تایم صبح )
12%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۹:۵۹:۵۴
۲۵۰