من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علمی و کنکور > آموزشگاه پسرانه مدرسان تهران | من و شهر
۰ ۴۱۵۴

آموزشگاه پسرانه مدرسان تهران

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۳:۴۸:۲
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۲ روز + ۳:۴۸:۲
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۳:۴۸:۲
۱۰۰۰

اطلاعات تماس آموزشگاه پسرانه مدرسان تهران

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۶۰۹۸
۰۳۱ ۳۶۶۵ ۱۳۰۶
اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، روبروی گل خوشه ، آموزشگاه پسرانه مدرسان تهران

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه پسرانه مدرسان تهران

امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه
مشخصات آموزشی

بتاهای جدید

آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۳:۴۸:۲
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۲ روز + ۳:۴۸:۲
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۳:۴۸:۲
۱۰۰۰