من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علمی و کنکور > آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان) | من و شهر
۰ ۵۹۰۷

آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۴۶
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۴۶
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۲ روز + ۲۲:۳۶:۴۶
۱۰۰۰

اطلاعات تماس آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

۰۳۱ ۳۶۶۵ ۱۳۰۵
۰۳۱ ۳۶۶۲ ۷۰۴۱
اصفهان ،خیابان میر ،جنب بیمارستان سپاهان ، آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه
مشخصات آموزشی

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۲ روز + ۲۲:۳۶:۴۶
۱۰۰۰
آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۴۶
۶۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۴۶
۱۰۰۰