من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علمی و کنکور > آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان) | من و شهر
۰ ۶۱۹۸

آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۵۳:۴۸
۵۰۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۵:۵۳:۴۸
۱۰۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۵۳:۴۸
۱۲۰
آموزش فوتبال( سالیانه)
11%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۵۳:۴۸
۳۰۰

اطلاعات تماس آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

۰۳۱ ۳۶۶۵ ۱۳۰۵
۰۳۱ ۳۶۶۲ ۷۰۴۱
اصفهان ،خیابان میر ،جنب بیمارستان سپاهان ، آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه دخترانه مدرسان تهران (گلستان)

امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه
مشخصات آموزشی

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۵:۵۳:۴۸
۱۰۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۵۳:۴۸
۱۲۰
آموزش فوتبال( سالیانه)
11%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۵۳:۴۸
۳۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۵۳:۴۸
۵۰۰