من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علمی و کنکور > آموزشگاه علمی آزاد هوشمند نو اصفهان | من و شهر
۰ ۳۴۳۴

آموزشگاه علمی آزاد هوشمند نو

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

آموزش فوتبال( سالیانه)
24%
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۲۳:۱۵
۳۰۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲:۲۳:۱۵
۱۰۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۲۳:۱۵
۱۲۰

اطلاعات تماس آموزشگاه علمی آزاد هوشمند نو

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۱۷۳۷
اصفهان، خیابان میر، نزدیک بیمه آسیا، مجاور گل نسیم، روبروی مبل مهتاب، شماره ۱۵۹

مشخصات عمومی

بتاهای جدید

آموزش فوتبال( سالیانه)
24%
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۲۳:۱۵
۳۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۳:۲۳:۱۵
۱۲۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲:۲۳:۱۵
۱۰۰۰