من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علمی و کنکور > آموزشگاه پسرانه هوشمند | من و شهر
۰ ۳۲۷۷

آموزشگاه پسرانه هوشمند

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۶:۲۴:۰
۱۰۰۰
آموزش فوتبال( سالیانه)
11%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۷:۲۴:۰
۳۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۷:۲۴:۰
۵۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۷:۲۴:۰
۱۲۰

اطلاعات تماس آموزشگاه پسرانه هوشمند

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۵۹۰
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۵۹۰
اصفهان،خیابان حکیم نظامی ،کوچه بیژن (۳۲) ،پلاک ۳۰

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه پسرانه هوشمند

امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه
مشخصات آموزشی

بتاهای جدید

آموزش فوتبال( سالیانه)
11%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۷:۲۴:۰
۳۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۷:۲۴:۰
۱۲۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۶:۲۴:۰
۱۰۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۷:۲۴:۰
۵۰۰