من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علمی و کنکور > آموزشگاه پسرانه هوشمند | من و شهر
۰ ۳۰۰۷

آموزشگاه پسرانه هوشمند

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۷:۳۹:۲۴
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۱۷:۳۹:۲۴
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۷:۳۹:۲۴
۱۰۰۰

اطلاعات تماس آموزشگاه پسرانه هوشمند

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۵۹۰
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۵۹۰
اصفهان،خیابان حکیم نظامی ،کوچه بیژن (۳۲) ،پلاک ۳۰

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه پسرانه هوشمند

امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه
مشخصات آموزشی

بتاهای جدید

آموزش فتوشاپ
15%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۷:۳۹:۲۴
۶۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۶ ماه و ۲۰۱ روز + ۱۷:۳۹:۲۴
۱۰۰۰
بلیط استخر غدیر(2 ساعت)
16%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۴,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۷:۳۹:۲۴
۱۰۰۰