من و شهر > لوکال > کلینیک فیزیوتراپی نوین اصفهان | من و شهر
۰ ۴۲۱۹

کلینیک فیزیوتراپی نوین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۵:۲۱
۴۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۵:۲۱
۵۰۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲:۵:۲۱
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۱۱ ماه و ۳۵۱ روز + ۲:۵:۲۱
۲۰۰۰

درباره کلینیک فیزیوتراپی نوین

بخش اصلی و حائز اهمیت برای یک بیمار که به فیزیوتراپی مراجعه می کند دریافت خدمات درمانی است، منظور درمان و کاهش درد آسیب های به وجود آمده است که بیمار برای آن به فیزیوتراپی مراجعه کرده است. انجام امور درمانی فیزیوتراپی علاوه بر تجربه نیازمند تحصیلات آکادمیک و به روز بودن در این حیطه به شمار می رود یک فیزیوتراپی می تواند مدارک ابتدایی و یا مدارک حرفه ای در زمینه فیزیوتراپی گذرانده باشد که تفاوت بسیار زیادی در نوع درمان خواهد داشت. چرا که مدا

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی نوین

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۸۵۷۴
اصفهان ، خیابان طیب ، نرسیده به پمپ بنزین ، بن بست مهدوی ، ساختمان آرمان ، طبقه همکف ، بخش مرکزی ، واحد ۱۰۵

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی نوین

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲:۵:۲۱
۴۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۵:۲۱
۵۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۵:۲۱
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۱۱ ماه و ۳۵۱ روز + ۲:۵:۲۱
۲۰۰۰