من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > اتوبار قائم اصفهان | من و شهر
۰ ۶۷۸

اتوبار قائم

من و شهرمن و شهراتوبارمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس اتوبار قائم

۰۳۱ ۳۳۳۵ ۸۵۸۵
اصفهان،خیابان فروغی ، ایستگاه موسوی ، نبش کوچه بوستان
http://manoshahr.ir/ghaem
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات اتوبار قائم

گستره فعالیت باربری
زمینه فعالیت
امکانات-خدمات