من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه فیتنس انرژی اصفهان | من و شهر
۱ ۰

سالن فیتنس انرژی

باشگاه فیتنس انرژی اصفهان

اطلاعات تماس سالن فیتنس انرژی

اصفهان ، بهارستان ، خیابان فرشته ، مجموعه ورزشی علوی ، سالن فیتنس علوی
http://manoshahr.ir/energy
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن فیتنس انرژی

تأسیسات
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
مشخصات عمومی