من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی ۸۸۸ اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۲۳

سالن بدنسازی ۸۸۸

باشگاه بدنسازی ۸۸۸ اصفهانباشگاه بدنسازی ۸۸۸ اصفهانباشگاه بدنسازی ۸۸۸ اصفهانباشگاه بدنسازی ۸۸۸ اصفهانباشگاه بدنسازی ۸۸۸ اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ۸۸۸

۰۹۱۳ ۴۰۲ ۳۹۸۹
۰۹۱۳ ۲۶۷ ۰۷۸۰
۰۳۱ ۳۵۶۵ ۷۴۱۰
اصفهان ،خیابان پروین ،جنب پمپ بنزین ، باشگاه بدنسازی ۸۸۸
http://manoshahr.ir/۸۸۸
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ۸۸۸

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ۸۸۸

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی ۸۸۸

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی ۸۸۸

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی ۸۸۸

تجهیزات