من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن‌بولینگ‌و‌بیلیارد > باشگاه بیلیارد کولان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۵۶

باشگاه بیلیارد کولان

باشگاه بیلیارد کولان اصفهانباشگاه بیلیارد کولان اصفهانباشگاه بیلیارد کولان اصفهانباشگاه بیلیارد کولان اصفهانباشگاه بیلیارد کولان اصفهانباشگاه بیلیارد کولان اصفهانباشگاه بیلیارد کولان اصفهانمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه بیلیارد کولان

۰۳۱ ۳۷۷۷ ۱۱۵۱
اصفهان ،بلوار میرزا کوچک خان جنگلی ،روبروی پل وحید ، باشگاه بیلیارد کولان
http://manoshahr.ir/koulan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات باشگاه بیلیارد کولان

مشخصات

لیست قیمت باشگاه بیلیارد کولان

لیست قیمت اشتراک