من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن‌بولینگ‌و‌بیلیارد > بولینگ غدیر اصفهان | من و شهر
۰ ۲۸۳۷

بولینگ غدیر

سالن بولینگ غدیر اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بولینگ غدیر

۰۳۱ ۳۲۶۸ ۰۳۱۶
اصفهان ، اتوبان آقابابایی ، چهار راه علامه امینی ، باغ غدیر ، بولینگ غدیر
http://manoshahr.ir/ghadir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات بولینگ غدیر

مشخصات

لیست قیمت بولینگ غدیر

لیست قیمت اشتراک