من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی محتشم اصفهان | من و شهر
۰ ۸۳۸

کلینیک فیزیوتراپی محتشم

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی محتشم

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۴۸۶۳
اصفهان ، خیابان محتشم کاشانی ، کوچه شماره ۳۸
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی محتشم

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات