من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی سادات اصفهان | من وشهر
۰ ۸۵۵

کلینیک فیزیوتراپی سادات

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی سادات

۰۹۱۳ ۳۱۱ ۲۸۲۳
اصفهان ، چهارراه شیخ صدوق ، ابتدای شیخ صدوق شمالی ، جنب داروخانه پارس ، بن بست ندا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی سادات

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات