من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی رویش اصفهان | من و شهر
۰ ۶۴۹

کلینیک فیزیوتراپی رویش

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی رویش

۰۳۱ ۵۲۴۰ ۹۴۶۴
اصفهان ، مبارکه ، خیابان سلمان ، میدان فاطمیه ، رو به روی کوچه شهید ایرانپور
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی رویش

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات