من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > سی تی اسکن مرکزی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۳۱

سی تی اسکن مرکزی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سی تی اسکن مرکزی

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۱۷۰۰
اصفهان ، چهارباغ بالا ، کوی مختاری ، سی تی اسکن مرکزی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سی تی اسکن مرکزی

Icon
ام آر آی
Icon
مشخصات و امکانات