من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > سی تی اسکن مرکزی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۵۸

سی تی اسکن مرکزی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سی تی اسکن مرکزی

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۱۷۰۰
اصفهان ، چهارباغ بالا ، کوی مختاری ، سی تی اسکن مرکزی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سی تی اسکن مرکزی

ام آر آی
مشخصات و امکانات