من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > سی تی اسکن مرکزی اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۲۰

سی تی اسکن مرکزی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

مایو اسلیپ دخترانه پشت قهرمانی
21%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۹,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۵۵
%65 تخفیف کویتیشن لاغری
65%
۱۶۵,۰۰۰ ت
۵۷,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۱۵۰
%40 تخفیف بادکش گرم
40%
۶۰,۰۰۰ ت
۳۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۱۰۰
رژیم غذایی آنلاین
30%
۷۰,۰۰۰ ت
۴۹,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۲۲۰
ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
20%
۴۸,۰۰۰ ت
۳۸,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۱۰۰۰
%50 تخفیف ماساژ لاغری
50%
۸۰,۰۰۰ ت
۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۱۲۰

اطلاعات تماس سی تی اسکن مرکزی

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۱۷۰۰
اصفهان ، چهارباغ بالا ، کوی مختاری ، سی تی اسکن مرکزی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سی تی اسکن مرکزی

ام آر آی
مشخصات و امکانات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۹۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۱۱۰
گان چهار تکه پارچه لمینیت
22%
۳۷,۰۰۰ ت
۲۸,۸۶۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۱۲۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۹۰
رژیم غذایی آنلاین
30%
۷۰,۰۰۰ ت
۴۹,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۲۲۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۱۰:۱۷:۵۳
۷۰