من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امام حسین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۳۲

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امام حسین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امام حسین

۰۳۱ ۳۳۸۶ ۶۲۶۶
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، تصویر برداری پزشکی بیمارستان امام حسین
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امام حسین

سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات