من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی پارسیان اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۵۷

رادیولوژی و سونوگرافی پارسیان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی پارسیان

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۸۸۶۷
اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، روبه روی کارخانه زمزم ، رادیولوژی و سونوگرافی پارسیان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی پارسیان

مشخصات و امکانات
سونوگرافی
رادیولوژی